Bli med i OOFF

Ønsker du å bli medlem i Oslo og Omegn Fluefiskere?

Ta kontakt med foreningens formann
Peter Göranson på mail: postmaster@ooff.no