Hopp til hovedinnhold

OOFF - Oslo og Omegn Fluefiskere

Innvitasjon til "Seminar om sjøørret, Aurland 22. oktober 2016"

Vi har mottatt følgende fra  Aurland elveeierlag og arrangementskomiteen:

Seminaret er gratis og åpnet for alle, og vi håper så mange som mulig har anledning til å delta. Seminaret har et spesielt fokus på sjøørret, og kunnskapen som formidles skal ha overføringsverdi til andre vassdrag. Ellers skriver Bjørn Vike, leder i Aurland elveeierlag følgende:

 
"Vassdraga våre er under press. Ei veksande oppdrettsnæring og kraftindustrien har satt tunge fotavtrykk i vassdraga våre. Bestanden av sjøaure er spesielt truga. I år får vi konklusjonar frå omfattande forskningsprosjekt i vassdraga i Sogn. ENVIDORR- prosjektet (`meir kraft, meir fisk`) kjem med konklusjonar knytta til Aurlandsvassdraget. 

Vi får også svar på kor sjøauren vandrar i fjordsystemet gjennom KUSTU- prosjektet. Seminaret vil også sette søkelys på Flåmsvassdraget. Vassdraget er verna, og er kanskje eit av dei vakraste og spesielle vassdraga vi har i landet. Få vassdrag blir sett av så mange og gler så mange. Frå Aurland kommune si side er det kommet klare signal om at ein ønskjer å gjera vatnet om til straum, og overføre vatn til Aurlandsvassdraget. Kva følgjer kan ei overføring av vatn få? Ei rekke kjente forskere og foredragsholdere kjem for å bidra på seminaret. Skal vi kunne påvirke utviklinga i vassdraga våre treng vi kunnskap. Vi oppfordrer spesielt våre folkevalgte om å stille. Uten kunnskap stiller ein svakt".
 
Spørsmål om programmet rettes til Bjørn Vike, leder i Aurland elveeierlag, tlf.: 480 95 468, e- post: bjorn.vike@gmail.com. Praktiske spørsmål kan rettes til undertegnede, tlf.: 908 06 215, e- post: bjornivarvasaasen@gmail.com.
 
Vi er behjelpelige med å formidle overnatting.
 
Send gjerne denne invitasjonen til andre som du/dere mener bør/kan ha interesse av å delta.
 
 
Velkommen!
 
På vegne av Aurland elveeierlag og arrangementskomiteen
Mvh
 
Bjørn Ivar Vasaasen

(Opprettet: 17.10.2016)
(Sist oppdatert: 17.10.2016)


Oslo og Omegn Fluefiskere
P. b. 6701 Rodeløkka
0503 Oslo

Tidevann
Beregnet tidevann (høy/lav) for Oslo
Høydene er gitt i cm over sjøkartnull.
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. Norsk normaltid (GMT + 1 time) i vinterhalvåret. Norsk normaltid + 1 time (GMT + 2 timer) når sommertid gjelder.
Kilde: statens kartverk
OOFF - Oslo og Omegn Fluefiskere
P. b. 6701 Rodeløkka
0503 Oslo
ooff@ooff.no
Feil meldes til webmaster