17. MARS

AVLYST!

Styret i OOFF har besluttet at vi dessverre avlyser neste medlemsmøte, som skulle vært hos Nordisk fiskeutstyr 17. mars.

Vi beklager dette, men styret har kommet til at det er mest fornuftig å være føre-var. Mange arbeidsgivere har også innført begrensninger for ansatte for deltakelse på arrangementer som ikke er virksomhetskritiske. Selv om vi er aldri så fiskegale, kan vi ikke si at det er kritisk for oss å avlyse.

Vi ønsker at møtet hos Nordisk kan tas senere, og vil følge situasjonen.
Da ønsker vi alle våre medlemmer lykke til med å holde seg friske og raske!

Med vennlig hilsen
Styret