18. FEBRUAR

Velkommen til møte tirsdag 18. februar 2020 kl. 19:00

Styret i Oslo og Omegn Fluefiskere har gleden å ønske velkommen til et nytt medlemsmøte. Som vanlig på: Aktivitetshuset 33 Frysja, Kjelsåsveien 151 (vis a vis Rema 1000 ved Stillatorget). Møtet starter kl. 19:00. (Men kom gjerne tidligere så rekker du å snakke med fiskevenner)

Laksens liv i havet

av Ph.D og forsker John Fredrik Strøm

For at en liten glad laks skal bli en voksen glad laks må den til sjøs for å gjøre seg fet. Men det er man-ge faktorer som truer villaksen på dens fascinerende vandring og opphold til havs. Ettersom flere lakseelver med liten menneskelig påvirkning også opplever nedgang i gytebestanden, antas det at bestandsreduksjonene er sterkt knyttet til økologiske endringer i sjøen. Historisk sett har kunnskap om laksens liv i havet vært begrenset, og man har antatt at mesteparten av norsk laks vandrer til Færøyene. Siden 2006 har forskere ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) brukt elektroniske datalagringsmerker til å gi en mer detaljert beskrivelse av laksens havvandring. I dette foredraget vil John Fredrik Strøm beskrive resultatene fra denne forskningen, samt diskutere mulige årsaker til hvorfor laksen opplever større dødelighet i havet enn tidligere. I tillegg til laksens vandringsmønster vil John Fredrik Strøm dele med oss kunnskap om laksens overlevelse for øvrig; ulike teorier om trusselbilde og predatorer mv. Vi vil også få høre om smoltens og vinterstøingers overlevelse og om geografiske forskjeller på smolt og støinger.

John Fredrik Strøm er postdoktor ved Universitetet i Tromsø (UiT) og NINA, og har en sentral rolle i det pågående forskningsprosjektet SeaSalar (www.seasalar.no), som har en overordnet målset- ting om å øke forståelsen av hvilke faktorer som påvirker laksens vekst og overlevelse i havet.

Velkommen!

Styret

Neste møte er: Tirsdag 17. mars 2020 hos Nordisk Fiskeutstyr på Lysaker.