20. OKTOBER

Siden korona-restriksjonene fortsatte i høst har vi besluttet å ikke holde medlemsmøte i oktober.

Styret ser det imidlertid som viktig for foreningens oppslutning og gode kameratskap at vi arrangerer noen møter også i en tid med strenge restriksjoner, så lenge det kan skje i overensstemmelse med myndighetenes krav og anbefalinger, og vi selv mener vi kan arrangere et slikt møte på forsvarlig vis. Vi ønsker derfor å arrangere ytterligere to møter i 2020. Disse datoene er henholdsvis onsdag 11. november, og det tradisjonsrike julemøtet 8. desember. Mer informasjon om dette kommer.

Vi legger også opp til å kunne arrangere medlemsmøter vinteren og våren 2021. Antallet møter og sted må vi komme tilbake til.

Med vennlig hilsen
Styret