11. NOVEMBER

Styret i OOFF har dessverre besluttet at vi må avlyse neste medlemsmøte, som skulle vært på Frysja 33 onsdag 11. november 2020 med Tommy Aarkvisla.

Vi beklager dette, men styret har kommet til at dette er mest fornuftig med hensyn til den stadig stigende smittesituasjonen i Oslo og myndighetene siste generelle råd.

Vi ønsker å ha møtet med Tommy Aarkvisla senere, og håper at vi kan gjennomføre dette etter nyttår.

Vi håper imiderltid at julemøtet kan avholdes som planlagt på Linderudkollen Sportsstue tirsdag 8. desember 2020, men vi må se an smittesituasjonen og vil ta en ny vurdering i slutten av november.

Da ønsker vi alle våre medlemmer lykke til med å holde seg friske og raske!

Med vennlig hilsen
Styret