18. OKTOBER 2023

Møtet finner sted onsdag, 18. oktober, som vanlig på:
Aktivitetshuset 33 Frysja, Kjelsåsveien 151 (vis a vis Rema 1000 ved Stillatorget).

Møtet starter kl. 19:00. (Men kom gjerne tidligere så rekker du å snakke med fiskevenner)

Det blir servert gratis kaffe/drikke og kaker. 

Neste møte er: Tirsdag 21. november og Julemøte tirsdag 5. desember 2023.

Lakselordene i Lågendalen – Morten Harangen

I over 20 år har Morten Harangen (48) jaktet på spor etter de britiske aristokratene som fisket laks i Numedalslågen på 1800-tallet. Resultatet er boka
”Lakselordene i Lågendalen” – og denne høsten legger han ut på en omfattende
foredrags- og boksignerings-turné i Norge og England.

Som han skriver i forordet til boka, så er historien om lakselordene i Lågendalen, historien om to svært ulike verdener som møttes, forteller Harangen.

Det var laksen, ensomheten og det jomfruelig vakre landet i nord, som lokket velstående sportsfiskere til Norge på 1800-tallet. Hjemme i Storbritannia var forurensing fra industri og landbruk, og et stadig mer effektivt garnfiske, i ferd med å ødelegge lakseelvene. Samtidig bidro økende velstand og bedre infrastruktur til at flere og flere privilegerte briter satte kursen mot Norge.

1800-tallets sportsfiskere kom fra et maktsentrum verden aldri har sett maken til. I løpet av Dronning Victorias regjeringstid, fra 1837 til 1901, vokste hennes imperium mot ubegripelige dimensjoner. Slik fortsatte det helt til årene etter 1. verdenskrig, da barnebarnet – kong George V – kontrollerte om lag 35 prosent av verdens landområder, fortsetter han.

Imperialismen, med sine kriger og maktkamper, handel og vitenskapelige ekspedisjoner, eventyrlyst og turisme, brakte mang en brite ut i verden. Verden ble, for å uttrykke det litt tabloid, deres lekegrind.

Mens den britiske æraen er godt dokumentert i andre norske lakseelver, har lakselordenes nesten 100 år lange tilstedeværelse i Lågendalen gått i historiens glemmebok. Takket være møysommelig research over hele verden, har Morten Harangen maktet å rekonstruere den unike historien.

Fotografier, dagbøker, reisebeskrivelser og annen dokumentasjon har dukket opp i private og offentlige samlinger, i arkiv og klubber, på gårder langs elva og gods i utlandet. Alt er samlet mellom to permer i ”Lakselordene i Lågendalen”.

Nå kommer han til OOFF for å dele utdrag fra boka, fortelle om møtene med lakselordenes etterkommere – og ikke minst om det tidkrevende arbeidet. Det blir naturligvis anledning til å kjøpe boka og få den signert.