INFO

Kjære OOFF medlem!

Vi håper dere alle har det bra og holder dere friske og raske. Nå gjelder det å holde ut, og se fremover til en ny fiskesesong som begynner å nærme seg.

Siden korona-restriksjonene fortsatt gjør det umulig å gjennomføre fysiske medlemsmøter må vi avvente dette. Styret er nå glade for at vi endelig kan arrangere et digitalt møte 24. februar 2021 med Svein Rødbergshagen som fordragsholder (se egen post om dette). Vi jobber også med et digitalt møte i mars/april og et utemøte på Frysja i mai, men her er ikke alle detaljer på plass ennå. Vi kommer nærmere tilbake til dette.

Nå er det tid for å betale medlemskontingent for 2021

Foreningens møtevirksomhet baserer seg på de beste foredragsholderne som kan gi oss verdifull og spennende innsikt i det vi brenner for som fluefiskere. Foredragene og møtevirksomheten finansieres av medlemskontingenten, og det er av stor betydning at alle bidrar.

Medlemskontingenten er kr. 400,-
Kontonummer er 0530.10.94614